Hlavná stránka Príklady Katalóg videí Doučovanie Vyhľadávanie Kontakt
 
Registrácia

Skupiny príkladov
  Názov skupiny  
  Základná škola
  Stredná škola
  Vysoká škola
  Testovanie 5
  Testovanie 9
1 2 3 4 5 6
0000038 Do testu

Kratšia strana obdĺžnikového ihriska má 25 m, dlhšia trojnásobok. Koľko meria obvod ihriska?

0000037 Do testu

Vyber rozmery, ktoré môže mať obdĺžnik s obvodom  20 cm:
a) 1 cm a 19 cm       b) 1 cm a 20 cm       c) 2 cm a 8 cm        d) 4 cm a 6 cm

0000036 Do testu

Súčet dvoch dlhších strán v obdĺžniku je 30 cm a dvoch kratších 24 cm. Aký obvod má tento obdĺžnik?

0000035 Do testu

Vypočítaj obvod obdĺžnika, ktorý má rozmery: 
a) 7 m a 4 m          b) 14 m a 26 m        c) 222 cm a 150 cm

0000034 Do testu

Akú dlhú stranu má štvorec, ktorého obvod je :
a) 8 dm              b) 440 m            c) 3520 m

0000033 Do testu

Vypočítaj obvod štvorca, ktorý má dĺžku strany:
a) 5cm                      b) 10 mm                c) 80 m 

0000032 Do testu

Ktorá dĺžka je väčšia?
a) 6 m alebo 460 cm                             f) 45 cm alebo 2 dm 3 cm
b) 2 m alebo 23 dm                              g) 96 mm alebo 4 cm
c) 8 m alebo 812 cm                            h) 12 mm alebo 1 cm 2 mm
d) 12 m alebo 115 dm                           i) 26 cm alebo 2 dm 7 cm
e) 9 m alebo 889 cm

0000031 Do testu

Premeň:
a) 1 m 2 dm na centimetre            g) 4 m 6 cm na milimetre
b) 2 km 45 m na metre                  h) 180 mm na centimetre
c) 2 cm 6 mm na milimetre            i) 400 cm na metre
d) 1 km 330 m na metre                j) 3000 m na kilometre
e) 60 mm na centimetre                k) 3 km 50 m na metre
f) 2 m 1 cm na centimetre             l) 40 cm na decimetre
 

0000030 Do testu

Rozlož na súčin prvočísel číslo 328.

0000029 Do testu

Rozlož na súčin prvočísel číslo 1128

0000028 Do testu

Nájdi najmenší spoločný násobok čísiel:

  1. NSN(22;38) =
  2. NSN(24;56) =
  3. NSN(68;21) =

 

0000027 Do testu

Nájdi najväčší spoločný deliteľ čísiel:

  1. NSD(524;164) =
  2. NSD(112;72) =
  3. NSD(76;58) =

 

0000026 Do testu

Nájdi najväčší spoločný deliteľ čísiel:

  1. NSD(24;16) =
  2. NSD(28;18) =
  3. NSD(128;64) =
0000025 Do testu

Sud s naftou má hmotnosť 253 kg. Keď z neho odliali 43% nafty, vážil 159 kg. Akú hmotnosť má prázdny sud?

0000024 Do testu

Požiarna nádrž má tvar kvádra s obdĺžnikovým dnom s rozmermi 13.7 m a 9.8 m a hĺbky vody 2.4 m. Z nádrže bola odčerpaná voda do sudov o objeme 2.7 hl. Koľko sudov bolo použitých, ak hladina vody v nádrži klesla o 5 cm? 
 

0000023 Do testu

Obdĺžnik má rozmery 13 × 10. Štvorec 8 × 8. Ktorý útvar má väčší obsah a o koľko?

0000022 Do testu

Vypočítajte plochu muriva, ktoré treba na postavenie múru o rozmeroch 9 m × 4 m, ak v nej bude umiestnených 4 okien o rozmere 64 cm × 64 cm.

0000021 Do testu

V divadle je v každom rade vždy 10 sedadiel. Vstupenka do prvých 5 radov stojí 21 eur. Do ďalších radov sú vstupenky po 13 eur. Predstavenie bolo plne vypredané. Tržba predstavovala 3520 eur. Koľko je v divadle celkovo radov?

0000020 Do testu

Dva štvorce, ktorých strany sú v pomere 5:2, majú súčet obvodov 73 cm. Vypočítaj súčet obsahov týchto dvoch štvorcov.

0000019 Do testu

Veľkosti dvoch vnútorných uhlov v trojuholníku sú: α=110°, β=40°.
Je trojuholník pravouhlý?

0000018 Do testu

24 týždňov je rovné koľko dní?

0000017 Do testu

Peter kúpil 8 rovnakých čokolád za 8 Eur. Koľko eur zaplatí za 19 čokolád?

0000016 Do testu

Premeň jednotky dĺžky na jednotky uvedené v zátvorke : 85 m (dm)

0000015 Do testu

Premeň jednotky dĺžky na jednotky uvedené v zátvorke : 365 cm (mm).

0000014 Do testu

Sčítaj a vykonaj skúšku správnosti : 45632 + 9856 = 

0000013 Do testu

Vynásob a vykonaj skúšku správnosti 365 . 21=

0000012 Do testu

Vydeľ so zvyškom a vykonaj skúšku správnosti  15632 : 7 =

0000008 Do testu

Automobilista je v meste A a v určenú hodinu a má byť v meste B. Ak pôjde priemernou rýchlosťou 50km/h dorazí do mesta B o 30 minút neskôr. Keby však išiel priemernou rýchlosťou 70km/h prišiel by tam o pol hodiny skôr. Určte vzdialenosť medzi mestami A a B a rýchlosť, ktorou by automobilista musel ísť, aby do mesta dorazil presne v stanovenú hodinu.

0000007 Do testu

Záhradník má zasadiť 6 okrasných stromčekov. K dispozicií má 8 rozličných druhov stromov. Dva stromy A a B majú byť zasadené na ľavom okraji. Koľkými spôsobmi to môže záhradník spraviť, ak všetky zasadené stromčeky majú byť rôzne?
 

0000006 Do testu

Turistický oddiel vysadil na jar 145 stromov, čo je o 15% viac ako plánovali. Koľko stromčekov plánovali vysadiť?

0000005 Do testu

Koľko peňazí zaplatíme za materiál na podlahu, ak má tvar štvorca so stranou 6 m a 1m2 podlahoviny stojí 36 EUR.

0000004 Do testu

Je daný trojuholník so základňou 34 dm. Jeho výška na základňu má hodnotu 1236 cm. Vypočítaj jeho obsah a výsledok napíš v mm2.

0000003 Do testu

Záhrada má tvar obdĺžnika so stranami 43 m a 56 m. Vypočítaj koľko m pletiva je potrebné na oplotenie a vypočítaj koľko peňazí je potrebné zaplatiť za jej ošetrenie, ak 1 m2 stojí 3 eurá?

0000001 Do testu

Koľko vstupeniek po 3 eurá kúpime za 29 eur?  Koľko eur nám zostane?