Hlavná stránka Príklady Katalóg videí Doučovanie Vyhľadávanie Kontakt
 
Registrácia

Skupiny príkladov
  Názov skupiny  
  Základná škola
  Stredná škola
  Vysoká škola
  Testovanie 5
  Testovanie 9
1 2 3 4 5 6
0000078 Do testu

Koľko gramov je:

\frac{1}{1000}\textrm{ kg}

0000077 Do testu

Koľko centimetrov je :

\frac{85}{100}m

0000076 Do testu

Koľko centimetrov je :

\frac{7}{10} m

0000075 Do testu

Koľko centov je štvrtina eura?

0000074 Do testu

Urč celok, ak vieš, že jeho:

jeho tri osminy sú 21 kg

0000073 Do testu

Urč celok, ak vieš, že jeho:

štvrtina je 15 m

0000072 Do testu

Vypočítaj celok, ak jeho:

\frac{1}{4} \textrm{ je 8}

0000071 Do testu

Vypočítaj celok, ak jeho :

\frac{1}{10} \textrm{ je 15}

0000070 Do testu

Vypočítaj:

\frac{3}{4}\textrm{ zo 48}

0000069 Do testu

Vypočítaj: 

\frac{2}{5}\textrm{ zo } 40

0000068 Do testu

Vypočítaj:

\frac{5}{8}+\frac{7}{5}=

0000067 Do testu

Preveď zmiešané číslo na zlomok:

2\tfrac{1}{3}

0000066 Do testu

Uprav na základný tvar zlomok :

\frac{123}{93}

0000065 Do testu

Uprav nasledovný zlomok na základný tvar:

\frac{72}{96}

0000064 Do testu

Porovnaj zlomky:

\frac{5}{9} a \frac{8}{15}

0000063 Do testu

Koľko litrov postreku potrebujeme na poliatie záhrady v tvare štvorca so stranou 25 m ak 1l postreku stačí na 5 m2?

0000062 Do testu

Naša záhrada má 1520 m2. Jedna jej strana je dlhá 20 m. Aká dlhá je jej druhá strana ak záhrada má tvar obdĺžnika?

0000061 Do testu

Vypočítaj koľko bude stáť alobal v tvare obdĺžnika ak 1 dm2 stojí 2 eur a jeho rozmery sú 1,5 m a 30 cm?

0000060 Do testu

Vypočítaj koľko peňazí potrebujeme na vybudovanie plotu okolo obdĺžnikovej záhrady s rozmermi 25 m a 27 m ak 1 m oplotenia stojí 120 EUR?

0000059 Do testu

Obdĺžnik má jeden rozmer 30 m a obvod rovnaký ako štvorec so stranou 25 m. Vypočítaj druhý rozmer obdĺžnika.

0000058 Do testu

Polovica obvodu obdĺžnika je 512 km, jeden rozmer 280 km. Akú dĺžku má druhý rozmer?

0000057 Do testu

Približne koľko m2 má obsah obdĺžnika, ktorý má rozmery 527 cm a 241 cm.

0000056 Do testu

Trojboký hranol ABDEFH je polovicou hranola ABCDEFGH, ktorý má rozmery |AB|=1.6 m, | AD|=1,2 m, |AE|= 5 m. Vypočítaj:
a) obsah podstavy
b) objem hranola

0000055 Do testu

Hranol ABCDEFGH má rozmery a=10 cm, b=4 cm, c=3 cm. Vypočítaj :
a) obsah najmenšej steny
b) povrch hranola
c) objem hranola

0000054 Do testu

Kocka ABCDEFGH má hranu dlhú 5 cm. Vypočítaj:
a) obsah steny ABFE
b) obsah steny ADHE
c) povrch kocky
d) objem kocky

0000053 Do testu

Načrtni si hranol ABCDEFGH. Ak by mal tento hranol v skutočnosti rozmery |AB|=6 cm,|BC|=3 cm, |AE|= 5 cm, vypočítaj : 
a) súčet veľkostí všetkých jeho hrán
b) obsah najväčšej steny
c) obvod najmenšej steny
d) súčet obsahov všetkých stien

0000052 Do testu

Z prameňa sa odobralo 12 m3 minerálnej vody. Najviac koľko fliaš ňou možno naplniť, ak fľaša má objem a) 1,5 l , b) 7 dl ?

0000051 Do testu

Paľov otec chce vydláždiť obdĺžnikovú miestnosť dlhú 500 cm a širokú 300 cm. Na štvorcový meter treba 81 dlaždíc. Dlaždice sú balené po 100 ks. Koľko balení treba kúpiť?

0000050 Do testu

Aký obsah má obdĺžnik s rozmermi 520 cm a 30 m?

0000049 Do testu

Aký obsah má obdĺžnik s rozmermi 120 m a 70 m?

0000048 Do testu

Aký obsah má obdĺžnik s rozmermi 8 m a 3 m?

0000047 Do testu

Akú dlhú stranu má štvorec, ktorého obsah je  100 m2

0000046 Do testu

Akú dlhú stranu má štvorec, ktorého obsah je  25 m2

0000045 Do testu

Aký obsah má štvorec , ak jeho strana má dĺžku 40 cm?

0000044 Do testu

Aký obsah má štvorec , ak jeho strana má dĺžku 6 m?

0000043 Do testu

Koľko štvorcov, so stranou 1 m, treba na pokrytie obdĺžnika, ktorý má dĺžku 12 m a šírku 10 m ?

0000042 Do testu

Nahraď znak # tak, aby boli nasledujúce tvrdenia pravdivé:
a) 2 m2 je rovnaký obsah ako # dm2
b) 500 # je rovnaká obsah ako 5 a
c) 1 ha je rovnaký obsah ako # m2
d) 60 000 m2 je rovnaký obsah ako # ha

0000041 Do testu

Premeň:
a) 400 cm2 na dm2              d) 30 cm2 40 mm2  na mm2
b) 3 m2 na dm2                    e) 9 m2 8 dm2 na dm2
c) 500 mm2 na cm2              f) 7 m2  20 cm2  na cm2

0000040 Do testu

Štvoruholníkový má obvod 270 m. Dve z jeho strán majú dĺžku 50 m, tretia strana má dĺžku 90 m. Aká dlhá je jeho štvrtá strana?

0000039 Do testu

Záhradník mal 900 m drôteného pletiva. Keď ním ohradil štvorcový pozemok, ostalo mu 60 m drôtu. Akú dĺžku má strana tohoto pozemku?

0000038 Do testu

Kratšia strana obdĺžnikového ihriska má 25 m, dlhšia trojnásobok. Koľko meria obvod ihriska?

0000037 Do testu

Vyber rozmery, ktoré môže mať obdĺžnik s obvodom  20 cm:
a) 1 cm a 19 cm       b) 1 cm a 20 cm       c) 2 cm a 8 cm        d) 4 cm a 6 cm

0000036 Do testu

Súčet dvoch dlhších strán v obdĺžniku je 30 cm a dvoch kratších 24 cm. Aký obvod má tento obdĺžnik?

0000035 Do testu

Vypočítaj obvod obdĺžnika, ktorý má rozmery: 
a) 7 m a 4 m          b) 14 m a 26 m        c) 222 cm a 150 cm

0000034 Do testu

Akú dlhú stranu má štvorec, ktorého obvod je :
a) 8 dm              b) 440 m            c) 3520 m

0000033 Do testu

Vypočítaj obvod štvorca, ktorý má dĺžku strany:
a) 5cm                      b) 10 mm                c) 80 m 

0000032 Do testu

Ktorá dĺžka je väčšia?
a) 6 m alebo 460 cm                             f) 45 cm alebo 2 dm 3 cm
b) 2 m alebo 23 dm                              g) 96 mm alebo 4 cm
c) 8 m alebo 812 cm                            h) 12 mm alebo 1 cm 2 mm
d) 12 m alebo 115 dm                           i) 26 cm alebo 2 dm 7 cm
e) 9 m alebo 889 cm

0000031 Do testu

Premeň:
a) 1 m 2 dm na centimetre            g) 4 m 6 cm na milimetre
b) 2 km 45 m na metre                  h) 180 mm na centimetre
c) 2 cm 6 mm na milimetre            i) 400 cm na metre
d) 1 km 330 m na metre                j) 3000 m na kilometre
e) 60 mm na centimetre                k) 3 km 50 m na metre
f) 2 m 1 cm na centimetre             l) 40 cm na decimetre
 

0000030 Do testu

Rozlož na súčin prvočísel číslo 328.

0000029 Do testu

Rozlož na súčin prvočísel číslo 1128

0000028 Do testu

Nájdi najmenší spoločný násobok čísiel:

  1. NSN(22;38) =
  2. NSN(24;56) =
  3. NSN(68;21) =

 

0000027 Do testu

Nájdi najväčší spoločný deliteľ čísiel:

  1. NSD(524;164) =
  2. NSD(112;72) =
  3. NSD(76;58) =

 

0000026 Do testu

Nájdi najväčší spoločný deliteľ čísiel:

  1. NSD(24;16) =
  2. NSD(28;18) =
  3. NSD(128;64) =
0000025 Do testu

Sud s naftou má hmotnosť 253 kg. Keď z neho odliali 43% nafty, vážil 159 kg. Akú hmotnosť má prázdny sud?

0000024 Do testu

Požiarna nádrž má tvar kvádra s obdĺžnikovým dnom s rozmermi 13.7 m a 9.8 m a hĺbky vody 2.4 m. Z nádrže bola odčerpaná voda do sudov o objeme 2.7 hl. Koľko sudov bolo použitých, ak hladina vody v nádrži klesla o 5 cm? 
 

0000023 Do testu

Obdĺžnik má rozmery 13 × 10. Štvorec 8 × 8. Ktorý útvar má väčší obsah a o koľko?

0000022 Do testu

Vypočítajte plochu muriva, ktoré treba na postavenie múru o rozmeroch 9 m × 4 m, ak v nej bude umiestnených 4 okien o rozmere 64 cm × 64 cm.

0000021 Do testu

V divadle je v každom rade vždy 10 sedadiel. Vstupenka do prvých 5 radov stojí 21 eur. Do ďalších radov sú vstupenky po 13 eur. Predstavenie bolo plne vypredané. Tržba predstavovala 3520 eur. Koľko je v divadle celkovo radov?

0000020 Do testu

Dva štvorce, ktorých strany sú v pomere 5:2, majú súčet obvodov 73 cm. Vypočítaj súčet obsahov týchto dvoch štvorcov.

0000019 Do testu

Veľkosti dvoch vnútorných uhlov v trojuholníku sú: α=110°, β=40°.
Je trojuholník pravouhlý?